Bereid een gesprek zorgvuldig voor; doe navraag naar de persoon of de organisatie en de sleutelfiguren die hierbij horen voordat je een formeel gesprek wilt inplannen

 

Tutoyeren is geen vanzelfsprekendheid; Spreek iedereen in eerste instantie met ‘U’ aan. Je kunt dit vergelijken met het geven van drie kusjes; dat doe je pas als er al een bepaalde relatie is tussen jou en de ander

 

Pagina 1 van 7

© Centrum voor Communicatie en Public Relations