Evaluatie communicatiecongres 2016

PARAMARIBO – Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) blikt tevreden terug op twee succesvolle dagen van het eerste communicatiecongres in Suriname op 26 en 27 mei in TBL Cinemas. TBL Cinemas was twee dagen lang een inspirererende leeromgeving voor professionals uit verschillende sectoren uit de Surinaamse samenleving. Circa 160 deelnemers hebben deelgenomen aan masterclasses, junior classes, seminars, trainingen en constructieve discussies. Vijftien topsprekers uit Suriname hebben invulling gegeven aan het inhoudelijk programma en samen het beoogde en succesvolle resultaat behaald. De zestiende spreker voor het onderwerp, interculturele communicatie, was Professor David Pinto uit Nederland; een prominente op het gebied van interculturele communicatie.

Precaire economische situatie
CCPR vindt het belangrijk, een combinatie van nationale en internationale inzichten op het gebied van communicatie te belichten. Er is daarom bewust ervoor gekozen, een buitenlandse spreker aan het inhoudelijk programma toe te voegen. De mogelijkheden voor een verblijf van een week zijn georganiseerd, met een volledig weekprogramma met geplande werkbezoeken en ook een dagtrip naar een toeristisch trekpleister was inbegrepen. Alle voorbereidingen zijn er getroffen om de deelnemers, een zo divers, interactief en kwalitatief goed programma aan te bieden. De organisatie van CCPR werd op een bepaald moment geconfronteerd met sponsoren die zich terugtrokken, vanwege de precaire economische situatie in ons land. Het communicatiecongres 2016 heeft als primaire doel: het uitwisselen van kennis op het gebied van communicatie. CCPR is van mening dat kennisuitwisseling niet stopt in precaire economische situaties. Juist dan is het belangrijk, dat het kennisniveau in stand wordt gehouden en waar dit mogelijk is, zelfs wordt verhoogd. De organisatie, was daarom ook van mening om, ondanks de economische ontwikkelingen in ons land, het congres voortgang te laten vinden en het vastgestelde programma aan te houden. “Het congres is geen moneymaking business, dat willen wij voorop stellen. Het is een manier om kennis uit te wisselen, het communicatievakgebied te professionaliseren en de coöperatie tussen de professionals uit de verschillende sectoren te stimuleren.” Interculturele communicatie is een belangrijk aspect in onze multiculturele samenleving en kan meer inzichten en begrip teweeg brengen op verschillende fronten in onze Surinaamse samenleving. Hoe kunnen wij effectiever, respectvol en op een waardige manier onderling communiceren om dichter bij elkaar te komen als personen, groepen en/of organisaties. Hoe zorgen wij ervoor dat wij begrip hebben voor elkaars normen en waarden en op grond daarvan, onze denkwijze en ons handelen daarop kunnen afstemmen. Daarnaast is het belangrijk dat, elke persoon of elke organisatie zich bewust is, van haar of zijn onderscheidend vermogen. Hoe profileer je jezelf, ook als organisatie, bovenal in een precaire economsiche situatie.

Evaluatie
De evaluatie van dit eerste communicatiecongres heeft geleidt tot een aantal inzichten. Eén van de inzichten, gelet op de huidige precaire situatie, is dat het effect hiervan redelijk is onderschat. Dit heeft de organisatie enige kwesties opgeleverd. CCPR is een jonge organisatie die ook te maken heeft gehad met kinderziektes, die continu worden opgepakt en geprofessionaliseerd. Het volgende congres gaan wij daarom ook ervaren Surinaamse managers aan het woord laten om hun persoonlijke ervaringen in combinatie met kennis op het gebied van communicatie te presenteren. Tijdens het communicatiecongres 2016 hebben wij de Surinaamse presentaties ook kunnen afzetten tegen die van de buitenlandse gastspreker. De conclusies die wij hieruit hebben getrokken is dat de Surinaamse sprekers zowel kwalitatief, niet hebben ondergedaan voor de buitenlandse gastspreker met internationale bekendheid. Wij zullen ook in het vervolgtraject, er alles aan doen om een zo breed mogelijk aantal disciplines te betrekken in onze activiteiten. Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdrage en voor de leerrijke momenten die wij hebben mogen ervaren als organisatie.

© Centrum voor Communicatie en Public Relations