communicatie awards suriname 2016

Winnaars communicatie awards zijn bekend

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) heeft op zondag 6 november in hotel Ramada, de communicatie awards voor de beste commercial; de grote reclame prijs, de beste slogan en best geschreven stuk uitgereikt. Daarnaast is de communicatievrouw 2016 benoemd. Deze erkenning wordt gegeven aan personen die veelvuldig een noemenswaardige bijdrage hebben geleverd binnen de communicatie branche.

Karin Refos communicatievrouw 2016
De communicatievrouw is gekozen op basis van unieke en innovatieve bijdragen binnen het communicatie vakgebied. Karin Refos van Stas International heeft aantoonbare originele en efficiente prestaties geleverd op het gebied van communcatie.

Communicatieprijzen
De winnaar in de categorie beste slogan is geworden, ‘het kan bij kirpalaniKom’ van Kenzo Soemodihardjo, Stas International. De winnaar in de categorie best geschreven stuk, is weggelegd voor Karina Jap A Joe met het stuk ‘oproep aan opvoeders’. De grote reclameprijs ging eveneens naar Kenzo Soemodihardjo, Stas International met de tv commercial “Diamond Blue”.

De inzendingen
Op 27 mei 2016 is het startsein gegeven voor het inzenden per categorie, waarbij de inzendperiode is verlengd tot 31 augustus 2016, om zoveel mogelijk personen en bedrijven in de gelegenheid te stellen mee te dingen naar de prijzen en het nomineren van anderen binnen het vakgebied. Een deskundige jury bestaande uit Robby Rijssel, Kenneth Foe A Man en Urmy Perri hebben de inzendingen volgens vooraf afgesproken criteria en procedures, beoordeeld. Aspecten als authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid, toegespitst op een bepaalde doelgroep door ‘u egi sani’, bepalen de ondertoon voor het toekennen van de verschillende communicatieprijzen.

Het bestuur van CCPR, is van plan om jaarlijks, deze awards uit te reiken en de erkenning voor de communicatieman/vrouw, toe te wijzen. Iedereen binnen de communicatie branche kan in aanmerking komen voor de awards en de erkenning. De praktijk wijst uit, dat wij in Suriname graag genomineerd worden en zelf erg bescheiden zijn, om in te zenden per categorie. CCPR heeft wederom besloten om in de toekomst meer aandacht hieraan te besteden en mogelijk de methodiek voor het inzenden aan te passen.

© Centrum voor Communicatie en Public Relations