Sranan man, bondru kon na wan, fu opo un Sranan

PARAMARIBO – Activiteiten organiseren en structuren ontwikkelen die de stroom van toeristen naar Suriname leidt, is een gezamenlijke inspanning van organisaties in de commerciële sector, de publieke sector en van alle burgers van Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) zal zich in 2019 daarom extra inzetten om ook invulling te geven aan deze structuren door een specifiek trainingsprogramma aan te bieden dat bijdraagt aan de servicenormen; klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. De ervaring van toeristen met organisaties die producten en diensten aanbieden is er één die prettig, vriendelijk en memorabel moet zijn om (herhaal) aankopen en bezoeken te stimuleren. CCPR luidt 2019 in met als thema communicatie is ons vakgebied. Het wordt een jaar waar de initiële kerntaak van de organisatie beter tot uiting zal komen.

 'Het afgelopen jaar was vooral een jaar van groei en coöperatie, als we kijken naar de totstandkoming van effectieve samenwerkingen met actoren uit het werkveld', zegt Angela van der Kooye, voorzitter van CCPR. Wij zijn lid geworden van het grootste public affairs netwerk met een hoofdkwartier in de USA. Ook met logeion Nederland, de op één na grootste communicatie samenbundeling in de wereld, is er een intensieve samenwerking aangegaan om de mate van kennisoverdracht in Suriname te optimaliseren. Met de stichting Kinder Boeken Festival (KBF) is er een samenwerking aangegaan om het kinderboeken festival voor het komende jaar te organiseren en samen het eerste kinderboeken educatiecentrum te ontwikkelen. Stichting United Tour Guides Suriname (UTGS) is eerder een trainingstraject ingegaan om op regelmatige basis trainingen op maat aan te bieden voor de gidsen. En samen met CCPR activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de toerisme sector.

In vele opzichten was 2018 een positief jaar voor CCPR. Het communicatiecongres dat tweejaarlijks plaatsvindt was ook deze keer succesvol met ruim honderd bezoekers. Ervaringsdeskundigen uit Suriname, Nederland en de USA hebben invulling gegeven aan een aantrekkelijk en interactief programma voor de deelnemers. Na het communicatie congres zijn er voor de leden ook online seminars verzorgd, door professor Joan Marques uit de USA, schrijver van het boek ‘Ethical Leadership’ en verbonden aan de Woodbury University in Los Angelos. Een belangrijke mijlpaal was het uitreiken van een communicatie award aan Henk van Vliet, als communicatie professional voor 2018. In zijn hele loopbaan van 50 jaren show bizz was dit de eerste keer dat hij zo'n award in ontvangst mocht nemen. Verder zijn er communicatie awards uitgereikt voor de beste tv commercial, beste slogan en het best geschreven stuk. De COMdag is geintroduceerd op de O.S. Albergaschool, waarbij de gehele school, verdeeld over 3 groepen spelenderwijs kennis mocht maken met het communicatie vakgebied. Met de onderdelen Communiceer, Ontdek en Marcheer werden er diverse praktijkopdrachten uitgevoerd in samenwerking met DJ Gio en DJ Flex. De praktijkopdrachten zijn afgesloten met het uitreiken van een communicatie paspoort. De ‘communicatie reis’ voor de kinderen van de O.S. Albergaschool kon beginnen. In 2019 komen er 3 basisscholen in aanmerking voor zo'n COMdag.

Verder zijn er diverse trainingen uitgevoerd voor bedrijven, leo club Koela en rotaract Genesis. Ook in 2019 zal er meer aandacht worden gevraagd voor het vakgebied en zal communicatie via diverse kanalen op de agenda worden geplaatst. Op het programma staan: diverse trainingen, COMdagen voor basisscholen, de communicatiedag voor professionals in de maand mei en het uitreiken van de communicatie awards. Verder zal het eerste jongeren communicatiecongres plaatsvinden op 30 maart, die ruim 100 jongeren de mogelijkheid biedt om met het thema ‘Mi Na Gowtu’ te starten met een interactief en duurzaam traject ter ontwikkeling van competenties zoals organiseren, plannen, samenwerken, reflecteren, doorzetten, luisteren, presenteren en resultaatgericht werken. Onder het toeziend oog van ervaren coaches zullen talent opdrachten op het gebied van communicatie, time management, recreatie en leiderschap worden uitgevoerd.

Sranan man, bondru kon na wan, fu opo un Sranan

Het bestuur en volledig team van CCPR wenst alle Surinamers hier en in de rest van de wereld een smaakvol, communicatief en veilig 2019 toe. Proost op meer verbindingen, begrip, liefde en respect voor onze Surinaamse broeders en zusters.

CCPR
CCPR is in 2015 opgericht om de kennisuitwisseling op het gebied van communicatie te verbreden en stimuleren. Door diverse activiteiten te organiseren voor diverse doelgroepen wordt hieraan invulling gegeven. Heldere, transparante en doelgerichte communicatie worden als maatstaf gehanteerd om het vakgebied naar een hoger niveau te tillen, communicatieprofessionals te prikkelen continu met hun vakgebied bezig te zijn en op nationaal niveau de discussie op te starten voor het standariseren van communicatie in Suriname.

© Centrum voor Communicatie en Public Relations