NOMINEER EN ERKEN COMMUNICATIETALENTEN

De evaluatieronde van de communicatie awards is afgerond en de procedure voor dit jaar is formeel vastgesteld. Een deskundige commissie zet zich jaarlijks in voor het uitreiken van de communicatie awards. Het CCPR kijkt er ook dit jaar naar uit om communicatietalenten van eigen bodem in het zonnetje te zetten. “De communicatie branche in Suriname is de afgelopen jaren enorm gegroeid en maakt stappen in de juiste richting”, een citaat uit de evaluatieronde. Het aantal respondenten van de evaluatieronde was een weerspiegeling van de Surinaamse cultuur, waarbij bescheidenheid de boventoon heeft en het geven van relevante feedback onvoldoende centraal staat.

Uit de ontvangen reacties, blijkt dat men zeer positief staat ten opzichte van de organisatie van de afgelopen twee jaren. Ook is er aangegeven dat er meer activiteiten mogen komen, om de communicatie awards aantrekkelijker te maken. Op basis hiervan zijn alle categorieën geëvalueerd en is er een nieuwe categorie toegevoegd.

 

National Achievement award

De ‘national achievement award’ is als nieuwe categorie toegevoegd aan de lijst van communicatie awards. Het is een award die uitgereikt zal worden aan personen/individuen die op landelijk niveau uitstekende prestaties en bijdragen hebben geleverd voor de totstandkoming van verbindingen tussen groepen en/of leefgemeenschappen. Daarnaast zijn de categorieen voor dit jaar: best geschreven stuk, beste slogan, beste tv-commercial en de communicatie man/vrouw voor dit jaar.

 

Criteria communicatie awards

Aspecten als authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid, toegespitst op een bepaalde doelgroep door ‘yu egi sani’, bepalen net als de voorgaande jaren, de ondertoon voor het toekennen van de verschillende communicatie awards. De nominatie ronde start op maandag 29 april a.s. en duurt tot en met 30 september 2019. De uitreiking staat gepland op 26 oktober 2019.

 

Nomineren is erkennen en bedanken

De website van CCPR biedt u de mogelijkheid om vanaf 29 april kandidaten en organisaties op te geven voor de nominatielijst. Bent u trots op uw communicatie collega, familielid, vriend en/of vriendin, geef deze dan op voor een award. Erkenning geven en krijgen, zijn belangrijke elementen voor het ontplooien van personen en/of organisaties. Deze erkenning biedt mogelijkheden voor zelfkennis en ontplooiing binnen elk vakgebied. Wij kunnen met het nomineren van een ander, ervoor kiezen om anderen ook te bedanken voor hun inzet en harde werk voor mogelijkheden tot groei en ontwikkeling van de communicatie branche. De verbreding in het communicatie vakgebied biedt mogelijkheden voor elk individu en/of organisatie in Suriname. Hoe beter wij met z’n allen in staat zijn om te communiceren, hoe beter wij als individu, gezin, familie, groep, bedrijf, district en als natie in staat zijn, om onze eigen krachten in te zetten voor groei, op elk gewenst niveau. Jouw eigen kracht komt volwaardig tot uiting door jouw competenties en prestaties op het gebied van communicatie.

 

De stemperiode is reeds verstreken.

© Centrum voor Communicatie en Public Relations