Centrum voor communicatie wil kennis vergroten

Het eerste Centrum voor Communicatie en Public Relations is vrijdag opgericht. De organisatie richt zich op het vergroten van de onderlinge kennis van communicatieprofessionals. Het ligt ook in de bedoeling trends op het gebied van communicatie uit te wisselen en het werkveld van de communicatieprofessionals te verbreden. Dat zegt voorzitter Angela van Der Kooye in gesprek met de redactie.  

In mei 2016 wordt het eerste Communicatiecongres georganiseerd met als thema: 'De kracht van communicatie tot succes'. Tijdens dit congres worden er verschillende workshops aangeboden, waarbij ook buitenlandse sprekers worden aangetrokken om hun kennis te delen met de verschillende doelgroepen. "We willen communicatieprofessionals binnen het vakgebied bij elkaar brengen." Van der Kooye zegt dat een multiculturele samenleving als Suriname meteen al de complexiteit van het communiceren aangeeft. "In de communicatie spreken wij dan van interculturele communicatie; hoe zorg je ervoor dat de boodschap op het gewenste tijdstip en op dezelfde manier wordt overgebracht met inachtneming van de verschillende culturele achtergronden."

Ras, geloof, geslacht, opleidingsniveau etc. zijn allen aspecten die invloed hebben op de interpretatie van een boodschap door de ontvanger. De communicatie kan op drie niveau's plaatsvinden, namelijk kennis, houding en gedrag. "Communiceren is dus meer dan alleen een boodschap overbrengen, het is je visie duidelijk maken, je behoeften kenbaar maken, invloed uitoefenen op iemands gedachtengang en iemand aanzetten tot bepaald gedrag." In Suriname zijn er nog geen normen vastgesteld op het gebied van communicatie. Voor het ontwikkelen van het vakgebied is het noodzakelijk dat er algemeen geaccepteerde normen worden geïmplementeerd binnen het vakgebied.

 

Bron: DWT online

© Centrum voor Communicatie en Public Relations