Is communiceren Vrijheid?

Vrijheid is een vrij relatief begrip. Vrijheid heeft voor elk individu een andere betekenis. Hoe ga jij als individu met vrijheid om, maar hoe gaat een organisatie met vrijheid om? Heden ten dage geeft elk individu en elke organisatie een eigen dimensie aan vrijheid. Communiceren kan een manier zijn om jouw vrijheid te uiten. Maak je de keus om deze 'vrije communicatie' via verschillende communicatiekanalen te uiten of kies je meer voor de persoonlijkere wijzen van communiceren.

Welke keuze is voor jouw als individu de beste of voor jouw als organisatie? En wie binnen de organisatie kan het management hierover het beste adviseren? Het antwoord kan soms vrij simpel zijn. Iemand met een radarfunctie die hierarchisch gezien ook op de gewenste wijze is ingeschaald en het mandaat heeft op alle fronten binnen de organisatie als spil te fungeren. En hierdoor voldoende op de hoogte is van alle 'ins and outs' binnen de organisatie. Alleen dan kun je op het juiste moment, het gevraagde advies, meenemen bij de besluitvorming en de risico's zodanig in kaart brengen dat ook jij als organisatie je 'eigen vrijheid' bepaalt en eigenlijk nog belangrijker: deze ook uitstraalt. Hoe beter gestructureerd jouw wijze van communiceren, hoe meer vrijheid jij je als organisatie toe eigent en pro actief optreedt op de diverse vraagstukken binnen jouw organisatie. Hoe beter deze 'vrijheid' is gecommuniceerd, hoe sterker jouw imago en stabieler jouw bedrijfsaandeel. Als individu kan het nog simpeler zijn. Je constateert iets, je ontwikkelt iets, je demonstreert iets, je onderkent iets en verspreidt dit via jouw beschikbare kanalen van 'vrije communicatie'. Maar wanneer doe je dit, hoe doe je dit en waarom doe je dit zijn belangrijke indicatoren om 'jouw vrijheid' te meten. Vrijheid betekent ook: je bewust zijn van jezelf, van je omgeving en van je boodschap. Bestaat er dan zoiets als vrijheid? Of is communiceren toch een vorm van vrijheid? Hoe definieer jij jouw vrijheid?

 

Auteur: Angela van der Kooye

 

 

© Centrum voor Communicatie en Public Relations